A Somamed ​AS Üzletpolitikája a magánélet és a személyes adatok védelméről

Érvényes 2022.1.1-től

A magánélet és a személyes adatok védelmére irányuló Üzletpolitikánk (a továbbiakban csak „Üzletpolitika“) informálja Önöket arról, hogyan dolgozzuk fel a személyes adataikat, amikor szolgáltatásainkat használják. Mindez az EU 2016/679 rendelete, az ún. Általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR szerint történik. Csak azokat a személyes adatokat használjuk fel, melyek feltétlenül szükségesek szolgáltatásaink kínálása és a felhasználók védelme érdekében, továbbá hogy betartsuk a törvény által előírt kötelezettségeinket, és egyben védve legyenek saját érdekeink is.

 

Definíciók

Szolgáltatás

Szolgáltatás alatt a www.rhinohorn.hu weboldalt értjük, melyet a Somamed AS (a továbbiakban “Adatkezelő” vagy “Adminisztrátor”) üzemeltet.

 

Személyes adatok

Személyes adatok alatt értünk minden olyan információt az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikke alapján, amelyek az azonosított vagy azonosítható fizikai személyt illetik, például név, cím, e-mail cím, IP cím, stb.

 

Adatkezelő

A személyes adatok feldolgozásáért a GDPR 7. bekezdésének 4. cikke szerint az Adatkezelő a felelős, azaz a Somamed AS, P.O.Box 2599 Solli, N-0203 Oslo, Norway, IČ: NO985029504MVA.

Az Adatkezelő kontakt adatai:

–          e-mail cím: post@somamed.com,

–          cím: P.O.Box 2599 Solli, N-0203 Oslo, Norway.

 

A felhasznált adatok kategorizálása

A következő adatokat dolgozzuk fel:

  • név
  • lakhely
  • telefonszám
  • e-mail cím

Ezen adatok megadása nem kötelező. Megadásukkal egyetértenek Üzletpolitikánkal.

 

A felhasználás adatai

Automatikusan mentünk olyan adatokat, melyek a Szolgáltatást való használat módjáról informálnak minket. Ide tartoznak: IP cím, a böngésző típusa, verziója, a megnyitott weboldalak, a weboldalon történő látogatás dátuma és ideje, időtartama, stb. Ezek az adatok nincsenek olvasható szavakkal raktározva, csak védett technikai feljegyzésként.

 

Cookies

További tudnivalók

 

Az adatkezelés céljai

A személyes adatokat olyan mértékben dolgozzuk fel, amely feltétlenül szükséges az adott Szolgáltatás nyújtásához, ezen felül eleget kell tennünk az általános kötelező érvényű jogszabályoknak is. Mikor a weboldalunkat kizárólag informatív célokból látogatja meg, azaz nem regisztrál és nem is ad meg magáról semilyen információt, csak azokat a személyes adatokat dolgozza fel szerverünk, amit az Ön böngészője ad át. Ezek az adatok számunkra technikai szempontból fontosak, hogy weboldalunkat stabilan és biztonságos módon tudjuk az Ön számára megjeleníteni.

 

Az adatok tárolása

Személyes adatait, melyeket a Szolgáltatás nyújtása céljából megosztott velünk, az ezen Szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges ideig tároljuk. Mikor már nem használja Szolgáltatásunkat, vagy mikor megszakad a szerződési kapcsolata, személyes adatait már csak addig és azon célból raktározzuk, ameddig és amiért ez kötelességünk az általános kötelező érvényű jogszabályok szerint, vagy ameddig ez feltétlenül szükséges. Személyes adatait továbbá abból a célból is tároljuk, hogy szükség esetén saját jogainkat is gyakorolni tudjuk, ez jogos érdekünknek tartjuk.

 

Adatátvitel

Személyes adatai, melyeket megosztott velünk, a Somamed AS és annak szerződéses helyi disztribútorai által kerülnek feldolgozásra. Az Ön által megadott információkat elmenthetik és/vagy feldolgozhatják külföldön is, tehát olyan térségben, ahol más módon megszabott védelemben részesülnek személyes adatai. Az Adminisztrátor bizonyos helyzetekben kötelezve lehet személyes adatainak átadására törvény által megszabott személyeknek, például a bűnüldoző hatóságoknak. Amennyiben a törvény előírja, az adatokat továbbíthatjuk az állami felügyeleti hatóságoknak. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek marketing vagy üzleti célokból.

 

Az Ön jogai

Adatait átláthatóan, korrekt módon, a GDPR és az általános kötelező érvényű jogszabályok szerint dolgozzuk fel. Önnek joga van a megadott adataihoz hozzáférni és azokat megváltoztatni. Bármikor visszavonhatja egyetértését az adatai felhasználásával és feldolgozásával.

 

Mint az a személy, akinek a személyes adatait felhasználják, a következő jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15. és az azt követő cikkei szerint:

  • hozzáférési jog
  • a helyesbítés és törlés joga
  • az adatok korlátozott felhasználhatóságára vonatkozó joga
  • az adatok átvitelének megszabására való joga
  • a tiltakozás joga
  • joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz személyes adatainak feldolgozása kapcsán.

Ha szeretné megtudni, milyen adatokat dolgoztunk fel Önnel kapcsolatban, vagy más, a GDPR szerinti jogát szeretné érvényesíteni, keressen meg bennünket az alábbi e-mail címen: post@somamed.com

 

A szolgáltatások biztosítói

A szolgáltatásaink fejlesztése céljából, főleg a Szolgáltatás használata módjának és kiterjedésének analizálása érdekében, átadhatjuk adatait harmadik feleknek.

 

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra a tényre, hogy a Szolgáltatásunk Google Analytics elemeket tartalmaz, amelyek a webhelyek forgalmának elemzésére kerülnek felhasználásra. A Google eleget tett az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, részleteket itt talál: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google adatvédelmi szabályait, ezen belül az adatai törléséhez szükséges instrukciókat a Google Analytics adattárából itt találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Más weboldalakra irányító linkek

A Szolgáltatásunk részei lehetnek linkek, melyek harmadik félhez irányítják Önöket. Ezen harmadik felek oldalainak tartalmáért az Adminisztrátor nem visel felelősséget. Ajánljuk, hogy minden meglátogatott oldalnak ismerkedjen meg a személyes adatok feldolgozását illető üzletpolitikájával. Nem viselünk semmilyen felelősséget a harmadik fél által történő személyes adatok felhasználásának módjáért.

 

A gyermekek jogainak védelme

Tudatosan nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel információkat a 18 év alatti felhasználóinkról. Ha ez megtörténik anélkül, hogy az adott kiskorú személy törvényes képviselője a felhasználással egyetértene, az adatokat azonnal töröljük rendszerünkből.

 

Az Üzletpolitika változtatásai

Az Üzletpolitikát kibővíthetjük vagy aktualizálhatjuk anélkül, hogy előre informálnánk a fogyasztókat. Ezért mielőtt használná a weboldalunkat, kérjük, tanulmányozza át az aktuális Üzletpolitikát, hogy a legfrissebb információk tudtában böngészhessen az oldalunkon.

 

Forduljon hozzánk kérdéseivel

Az Üzletpolitikával kapcsolatos kérdéseiket a post@somamed.com e-mail címre küldhetik el.